HSK’dan ‘ihtisas mahkemesi’ kararı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi tarafından, terörizmin finansmanı suçu ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçuna ilişkin açılacak kamu davalarına bakacak ihtisas mahkemeleri belirlendi.

HSK’dan ‘ihtisas mahkemesi’ kararı

ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, Türkiye’nin barış ve güvenliğine yönelik önemli bir tehdit oluşturan terörizmin finansmanı suçu ile ulusal ve uluslararası düzeyde ülkelerin mali, ekonomik kaynaklarını tehdit eden aklama suçuyla etkin bir şekilde mücadele edebilmek ve ivedilikle karar alınmasını sağlamak maksadıyla, anılan suçlar bakımından açılacak davalara bakacak mahkemeler nezdinde ihtisas mahkemelerinin belirlenmesi gerekliliğinin ortaya çıktığı belirtildi.

HSK 1. Dairesince alınan kararda 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 4’üncü maddesinde düzenlenen terörizmin finansmanı suçuna ilişkin açılacak davalara, ağır ceza mahkemesinin tek dairesinin bulunduğu il merkezlerinde bu mahkemenin, birden fazla dairesinin bulunduğu il merkezlerinde 2 numaralı ağır ceza mahkemesinin bakmasına, Diyarbakır’da 4 ve 5 numaralı, İstanbul’da ise 13 ve 14 numaralı ağır ceza mahkemelerinin bakmalarına karar verildi.

Karara göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282’nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçuna ilişkin açılacak davalara ise o yerde asliye ceza mahkemesinin tek dairesinin bulunduğu mahallerde bu mahkemenin, birden fazla dairesinin bulunduğu mahallerde ise 2 numaralı asliye ceza mahkemesinin bakması kararlaştırıldı.

Kararda ayrıca, bu kapsamda görülmekte olan davalar bakımından mahkemelerin dava dosyalarını iş bölümüne dayanarak anılan mahkemelere göndermemesi gerektiği ve kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren açılacak yeni davaların söz konusu mahkemeler tevzi edilmesi istendi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER