Görüntü ve gürültülü jeneratöre ceza!

Görüntü ve gürültülü jeneratöre ceza!

Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürülüğü, görüntü ve gürültü kirliliğine neden olan jeneratörlerle ilgili idari ceza uygulaması başlattı.Uygulama ile ilgili açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mahsum Semerci, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda belirtilen yerlere giderek jeneratörler üzerinden bir dizi çalışma yaptıklarını belirtti.Semerci, “Jeneratörün mevzuatta belirtilen desibel oranını aşmış olduğunun görülmesi durumunda farklı bir takım idari yaptırımlar yapılmaktadır. Ama desibel oranını aşmıyorsa herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Jeneratörler üretilirken gürültü seviyeleri de dikkate alınmaktadır. Jeneratör etiketinde gürültü seviyesi değerleri yazılmaktadır. Daha fazla gürültüye sebep olan büyük jeneratörler ayrıca ses yalıtımını sağlayacak şekilde muhafaza içerisine alınmaktadır. Jeneratörler sürekli kullanımda olan bir makine olmadığından, şebeke elektriğinin kalitesine göre devreye girdiğinden müdürlüğümüzce bu hususta rutin denetim yapılmamaktadır. Ancak jeneratörden kaynaklanan gürültü ile ilgili müdürlüğümüze şikâyette bulunulması durumunda Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında yerinde denetim yapılmakta, gürültü seviyesi ölçülmektedir. Ölçümler gürültüye maruz kalan şikayetçilere göre yapılmaktadır. Yönetmelikte belirlenen sınır değerler ise gürültüye konu yerin (alanın) özellikleri ve ölçüm zamanına (saatine) göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin gürültüye maruz kalan bir konut ise ortalama sınır değer 55 desibel (dB) olmasına karşın, aşıyorsa gerekli işlem yapılır” dedi.“Jeneratörlerin desibel oranları belirlenmiştir”Cezai yaptırımların desibel ve gürültü oranına göre yapıldığını da vurgulayan Mahsum Semerci, “Gürültüye hassas kullanımlardan eğitim, kültür ve sağlık alanları ile yazlık ve kamp yerlerinin yoğunluklu olduğu alanlarda jeneratörün gürültü oranı gündüz 60, akşam 55, gece ise 50 olmalıdır. Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan konutların yoğun olarak bulunduğu alanlarda da gündüz 65, akşam 60 ve gece ise 55 desibeldir. Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan iş yerlerinin yoğun olarak bulunduğu alanlarda ise gündüz 68, akşam 63 ve gece 58’dir. Endüstriyel alanlarda de gündüz 70, akşam 65 ve gece ise 60’dır. Denetim yapılan yerde/tesiste gürültü kaynağının özelliğine göre mahallin fiziki şartları, yapının özellikleri gibi uygun tedbirlerin alınması istenir. Bu tedbirler gürültünün özelliklerine göre yalıtım malzemeleri, ses perdeleri kullanımı, gürültüye sebebiyet veren cihazın bakımının yapılması, yeni teknolojilerin kullanılması, zeminin tesviyesi, uygun zemin malzemelerinin kullanımı şeklindedir” ifadelerini kullandı.“İdari cezalar bakanlıkça her yıl yeniden belirlenir”Yönetmeliğin 41. Maddesinde belirtildiği üzere yapılan denetimlerde yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesinde öngörülen idari yaptırımların uygulanacağını da sözlerine ekleyen Mahsum Semerci, “Çevre Kanunu’nun 20. Maddesinin H bendi uyarınca yönetmelikle belirlenen önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlara, 2016 yılında konutlar için 812 TL, ulaşım araçları için 2 bin 450 TL, iş yerleri ve atölyeler için 8 bin 178 TL, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için 24 bin 546 TL idarî para cezası verilir. Bu tutarlar Bakanlık tarafından her yıl yeniden belirlenir. Ancak konutlarda kullanılan jeneratörden kaynaklanan gürültü için 18 Kasım 2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ kapsamında muafiyet getirilmiştir. Yapılan yönetmelik değişikliğiyle 4. maddenin (z) bendinde yer alan ‘Ev faaliyetleri ve komşuların oluşturduğu gürültü’ tanımı ve 26’ncı maddenin (a) bendi yeniden düzenlenmiş olup, soğutma fanı, klima gibi gürültü kaynakları dışında kalan hava kanalları, temiz ve pis su tesisatı, jeneratör, hidrofor, kompresör, yakma kazanı, asansör ve çöp bacaları gürültüsü yönetmeliğin kapsamı dışına alınmıştır” açıklamalarında bulundu. 

Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER