KUSİ üyelerinde iş adamlarına ziyaret

KUSİ üyelerinde iş adamlarına ziyaret

Van’da yeni kurulan Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Planlama ve Koordinasyon Kurulu üyeleri, ilk ziyaretlerini Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yer alan firma sahiplerine yaptılar. Üniversite-sanayi birliği çerçevesinde üniversitelerde oluşan bilgi birikiminin sanayiye entegrasyonunu hedefleyen KÜSİ üyeleri, sanayicinin sorunlarını dinleyerek bilgi paylaşımında bulundular. Ziyaretlerde YYÜ-KÜSİ temsilcisi Prof. Dr. Esvet Akbaş, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nevzat Gün, KOSGEB Müdürü Bilal Emre Yörük, DAKA temsilcisi Sinan Sarıkaya, TSE Müdürü Esma Yörük, Ticaret İl Müdürü Murat Keremoğlu’ndan oluşan KÜSİ Planlama ve Koordinasyon Kurulu üyeleri yer aldı.Ziyaret esnasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından finanse edilen; KOSGEB, TÜBİTAK ve SAN-TEZ projeleri ile Kalkınma Bakanlığı’nca finanse edilen Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) destekleri hakkında geniş bilgiler verildi. Firmaların Ar-Ge ve inovasyon projelerine bakışları ile bu projeleri sürdürme heves ve potansiyellerini ölçmek amacı ile bir anket çalışması da gerçekleştirildi. Proje planlama, hazırlama ve yürütme süreçleri konularında firma yöneticilerine bilgi verildi.Ziyaret esnasında öne çıkan sorunların çözüm önerilerinin tartışılması amacı ile sektör toplantıların devam edeceğini belirten Nevzat Gün, proje destekleri ile ilgili detaylı sunumlar planladıklarını belirtti.Ayrıca Teknokent web sayfasında KÜSİ portalının oluşturulması çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaştı. İlgili web sayfasında sanayicilerin sektörel olarak gruplara ayrılacağını, her sektörle ilgili olan akademisyenlerin iletişim bilgilerinin olacağı kaydedildi. Bu portal üzerinde sanayici ile akademisyenlerin buluşturulması ve ortak projeler üretmelerinin önündeki engelin kaldırılmasının hedeflendiği bildirildi.Bilgi ekonomisinin hız kazanmasıyla Ar-Ge ve inovasyonun, ülkelerin rekabet gücü kazanmasında en önemli faktör haline geldiğini belirten YYÜ-KÜSİ Temsilcisi Prof. Dr. Esvet Akbaş ise, “Sürdürülebilir ekonomik rakamlara ulaşmak isteyen ülkelerin özellikle 1990’lı yıllardan itibaren Ar-Ge ve inovasyona stratejik bir rol yükledikleri ve bu yaklaşımın meyvelerini orta ve uzun vadede topladıkları bilinmektedir. Ar-Ge’ye ciddi yatırımlar yaparak, bilim, sanayi ve teknolojide yol kat etmiş ülkeler, ilgili dönemde küresel rekabet güçlerini gözle görülür ölçüde attırmışlardır. Bu çerçevede, söz konusu ülkelerin ağırlıklı bir kısmının yüksek gelirli ekonomiler arasında yer alması da tesadüf değildir. Ar-Ge’ye önem vererek başarılı olmuş ülke örneklerinde görüldüğü gibi Ar-Ge politikalarının en temel unsuru nitelikli insan kaynağı yatırımlarıdır. Bu bağlamda üniversitemiz Van ve çevre illerde bulunan sanayi kuruluşları ve sanayiciler ile ciddi ve sürdürülebilir ilişkiler içerisindedir ve bu iradeyi de sürdürme kararlılığındadır” dedi.Prof. Dr. Esvet Akbaş, üniversitede oluşan bilgi birikiminin sanayiye aktarılmasında kamu, üniversite ve sanayi ilişkilerinin sürdürülebilir bir hale getirilmesinin zorunlu hale geldiğini ve bu kapsamda gerçekleştirilen bu ziyaretlerin orta ve uzun vadede Van’ın ekonomisine olumlu yönde etki edeceğini de sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER