Sınır ticaretine yeni düzenleme geldi

Sınır ticaretine yeni düzenleme geldi

Ekonomi Bakanlığı; Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan sınır illerinin sınır ticari uygulamalarından daha fazla esnaf ve tacirin yararlanabilmesi için yeni düzenlemeler yaptı.Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Metin Abi, bölgede bulunan meslek odaları ve sivil toplum örgütleri olarak, sınır ticaretinin daha işlevsel olabilmesi, tabana yayılması ve daha çok kişinin faydalanması için yaptıkları girişimlerin sonuç verdiğini belirterek, “Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sınır Ticareti Kararnamesi ile birçok yeni düzenleme getirilmiştir. Bu düzenlemeler sınır ticareti yapan esnaf ve tacire katkı sunacaktır” ifadesini kullandı.Daha önce sınır ticareti için müracaat edenlerden 2 yıl olarak istenen yerleşik olma şartının bir yıla indirildiğini ifade eden Abi, “Bölge ticaretinin canlandırılması için sınır ticaret kapsamında yapılacak ithalata esas teşkil eden ithalat değer limitinin yüzde 50 artırıldığı, her bir ülke için en fazla 150 milyon dolara kadar olmak üzere artırılmıştır. Ayrıca bürokratik işlemlerin azaltılması için Sınır Ticaret Belgesi süreleri bir yıldan üç yıla çıkarılmıştır. Ayrıca illerde bulunan il değerlendirme komisyonlarının salt çoğunlukla toplanarak oy çokluğu ile karar verilmesi sağlanmıştır” dedi.Abi, Sınır Ticareti Kararnamesi ile yapılan diğer düzenlemeler ise şöyle açıkladı:“İthalat Uygunluk Belgesi sahibi esnaf ve tacirin, belgede belirtilen tahsisatı aşmamak kaydıyla, bir ay içinde komşu ülkeden ithalat edebileceği en fazla 50 bin dolar karşılığı Türk Lirasına kadar olan eşya değeri, 75 bin dolar Türk Lirasına kadar olmak üzere yükseltildi. Esnaf ve tacirin limit kullanımını artırmak ve valilikler ile il değerlendirme komisyonunun iş yükünü azaltmak amacıyla, önceki düzenlemede süresi 45 gün olan ve her bir için düzenlenen, İthalat Uygunluk belgelerinin süreleri 90 güne çıkarıldı.”Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Metin Abi, Ekonomi Bakanlığı’nın yeni düzenlediği Sınır Ticaret Kararnamesi’nin sahada çalışan tacir ve esnafın iş yükünü hafifleteceğini, uygulamaların daha etkin olacağını belirterek, “Van TSO olarak yeni kararnamenin sınır ticareti işi ile uğraşan üyelerimize katkı sunacaktır” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER